aktuality

Beseda s Lubošem Dobrovským

15. listopadu 2016

od 18 hodin v Centru Pontopolis, vstupné 50 Kč, studenti zdarma

 

Luboš Dobrovský, český novinář, politik a překladatel, připomene odkaz Václava Havla pro současnost, zmíní se o stávající politické situaci v ČR po volbách a také rozebere zahraniční politiku naší vlády.

Luboš Dobrovský (*1932) maturoval na gymnáziu v Moravské Třebové, na Karlově univerzitě studoval bohemistiku a rusistiku. V letech 1958 až 1968 pracoval jako redaktor v zahraniční redakci československého rozhlasu a dva poslední roky jako dopisovatel v Moskvě. Po srpnové okupaci Československa byl ze Sovětského svazu vykázán jako nepřítel socialismu. Z rozhlasu odešel na protest proti tomu, že vedení se rozhodlo podporovat násilně vynucené moskevské protokoly a jejich signatáře. Přešel do redakce Listů, někdejších Literárních novin, po jejich zastavení do Plamene a po jeho zastavení pracoval až do prosince 1989 nejprve jako skladník, myč oken a topič. Redigoval několik samizdatových časopisů včetně Lidových novin a překládal pro samizdatová vydání z polštiny a ruštiny.

Po listopadu 1989 nahradil Jiřího Dienstbiera ve funkci mluvčího Občanského fóra a v lednu 1990 jej následoval na Ministerstvo zahraničních věcí. Od června do října 1990 zastával funkci náměstka ministra a podílel se na formulování nové svobodné zahraniční politiky. Stál u dohody o odsunu sovětských vojsk a rozpuštění Varšavské smlouvy.

Prezident Václav Havel Luboše Dobrovského 18. října 1990 jmenoval ministrem obrany České a Slovenské federativní republiky, jako prvního civilistu po více než čtyřech desetiletích. V červenci 1992, v čase abdikace Václava Havla a nelehké doby rozdělování státu, přijal od Václava Havla nabídku na vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Na jaře 1996 se na čtyři roky vrátil do Moskvy, tentokrát jako velvyslanec České republiky v Ruské federaci. Svou misi v Moskvě ukončil z vlastního rozhodnutí na protest proti některým prvkům politiky tehdejšího ministra zahraničí Jana Kavana.

V roce 2002 mu byl prezidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. stupně.

Cenu Ferdinanda Peroutky za celoživotní novinářskou práci obdržel v únoru 2016.

 

Tato akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky. Vstupné 50 Kč, studenti zdarma

Více...

Expedice K2 2014 beseda s Honzou "Trávou" Trávníčkem

9. listopadu 2016

od 19 hodin v Divadelním klubu, vstupné 40 kč

Využijte jedinečnou příležitost poslechnout si vysokohorské dobrodružství, které zažili členové expedice K2. Dne 27. července stanul Honza „Tráva“ Trávníček jako 5. Čech a 200. na světě bez použití umělého kyslíku na vrcholu obávané, druhé nejvyšší hory světa - K2 (8 611 m). Povedlo se mu to s Radkem Jarošem, který tímto výstupem dokončil Korunu Himaláje. Honza si zdoláním K2 odškrtnul svou už čtvrtou osmitisícovku. Nenechte si ujít tuto jedinečnou přednášku a přijďte si poslechnout vyprávění o cestě na vrchol nejtěžší hory světa.
Jak probíhala expedice? Jaké museli kluci řešit problémy? Jaké brali ohledy na jedinou ženu reportérku Lucii Výbornou? Jak se vyrovnali s filmovým štábem? Jak se připravit fyzicky na takovou expedici? A jak psychicky? To a mnohem více se dozvíte od samotného "Trávy".

 Akce se koná díky podpoře České rozvojové agentury.

Více...

Výstava "Příběhy bez konce - Beztrestné násilí na severním Kavkaze"

7. listopadu 2016

7. - 30. listopadu v Centru Pontopolis a v Divadelním klubu

Výsledek obrázku pro "Příběhy bez konce - Beztrestné násilí na severním Kavkaze"

Žádný jiný region na evropském kontinentu nezkusil za posledních dvacet let tolik jako severní Kavkaz. Dvě ničivé války, terorismus, do současnosti všudypřítomné násilí a nespravedlnost. Ani dnes přitom situace na tomto kousku země na hranicích Evropy zdaleka není mírová a lidé se dál oprávněně bojí o svoji bezpečnost. Hlavní město Čečenska Groznyj bylo sice za poslední roky honosně zrekonstruováno, za novými fasádami ovšem dál panuje strach. Kdykoli si pro kohokoli mohou přijít a člověk prostě zmizí. Na rozdíl od dřívějších dob je dnes ovšem pro místní obhájce lidských práv, kteří se snaží i v těžkých podmínkách nalézat spravedlnost, daleko složitější k problematice severního Kavkazu přitáhnout mezinárodní pozornost – a právě tato výstava chce přispět k jejich snažení.

Výstavu pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci se společností Člověk v tísni, Divadelním spolkem Tyl a díky finanční podpoře České rozvojové agentury.

 

Více...

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. - Rádio Svobodná Evropa

13. října 2016

Okolnosti vzniku a základní rysy vývoje československé redakce RFE.

Okolnosti vzniku a základní rysy vývoje československé redakce Rádia Svobodná Evropa jsou základními okruhy přednášky, která se uskuteční ve čtvrtek 13. října od 18 hodin v Centru Pontopolis, Riegrova 52. Kromě organizace této instituce se zaměříme na poslech vysílání v Československu, na reakce režimu i obyvatelstva. Cílem je pokusit se alespoň z části odpovědět na nelehkou otázku, jaký byl význam Rádia Svobodná Evropa pro české dějiny a co zde po něm zůstalo. Kromě výkladu se naskytne také možnost vyslechnout ukázky autentických nahrávek vysílání tohoto rádia. Tímto tématem nás provede PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., který pracoval jako dokumentarista a později vedoucí skupiny dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Byl také krátce zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nyní působí ve Vojenském historickém ústavu. V poslední době se také věnuje problematice druhého a třetího odboje, armádě v době normalizace a obranné politice Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Je autorem několika knih, desítek studií a článků. Vstupné bude 50 Kč a studenti zdarma. Akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky.

 

 

Více...