SKROLUJTE MYŠÍ

arrow
 

O PROJEKTU

 
 
I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu
Název Projektu: Zájmové vzdělávání nás baví!
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348
Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.
Zapojené organizace: Vzdělávací centrum Paprsek z.s., Český hudební tábor mládeže, Spolek Brozany, Hasiči Sezemice z.s., Pontopolis z.s., Ekocentrum Skřítek z.s.
Rozpočet projektu: 2 080 279,52 Kč
Realizace projektu: 1. 6. 2020 - 31. 1. 2023
Financování projektu: Projekt „Zájmové vzdělávání nás baví!“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora neziskových organizací, které působí na území 3 Místních akčních skupin: MAS Holicko, MAS Poličsko a MAS Region Kunětické hory. Do projektu je zapojeno 6 NNO.
Co projekt přináší?
  • Podpoří rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, včetně dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků, polytechnickém či projektovém vzdělávání a v neposlední řadě i v oblasti kulturního povědomí a vyjádření a inkluze.
  • Bude posílena spolupráce v území mezi subjekty neformálního a formálního vzdělávání. Dojde k užšímu propojení neziskových organizací a škol, odborných a zkušených lidí, k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a k předávání zkušeností a dovedností.
Neziskové organizace rozšíří svou nabídku o nové kluby pro děti a mládež a budou realizovat zajímavé projektové dny.
 
 
 
 
arrow